مسئول فني : آقای دکتر محمدعلی هاشمی

سوپروايزر: سركار خانم برخورداري

بخش تصویر­برداری بيمارستان بهمن با دارا بودن پيشرفته ترين تجهيزات و دستگاه­ها و با انجام کلیه تصویربرداری های رایج و روتین تشخیصی به صورت شبانه روزي پذيراي مراجعين محترم مي باشد.

اين مركز با مجهز بودن به سيستم PACS امكان دسترسي به تصاوير براي پزشكان محترم در اقصي نقاط دنيا با استفاده از اينترنت را فراهم نموده است.

انجام كليه راديوگرافي هاي معمولي و تخصصي زير نظر پزشكان و كارشناسان مجرب ، وجود دستگاه CT اسكن اسپيرال با قابليت انجام کليه بيوپسي هاي تحت گايد CT ، وجود دستگاه سونوگرافي معمولي و داپلر براي تمامي سونوگرافي ها، بيوفيزيكال، ترانس واژينال زير نظر متخصصان راديولوژي ، انجام كليه آزمون هاي بيوپسي تحت گايد سونوگرافي ، دستگاه MRI با قابليت انجام كليه آزمون ها از جمله توانايي هاي اين مركز مي باشد

ليست اقدامات تصويربرداري

تمامي راديوگرافي هاي ساده واختصاصي

فهرست گرافيهاي تخصصي كه در اين مركز انجام مي شود :

1-باريوم انماي ساده ودابل كنتراست

2-باريوم سوالو

3-باريوم ميل

4-UGI

5-هيستروسالپينگوگرافي

6-T.TUBEكلانژيوگرافي

7-فيسنولوگرافي

8-ساير گرافيهاي اختصاصي

گرافي دندانها (OPG)

ماموگرافی دیجیتال

تمامي سي تي اسكن هاي ساده واختصاصي

فهرست سي تي اسكن هايي كه دراين مركز انجام مي شود :

سي تي اسكن هاي ساده

1-سي تي مغز

2-سي تي سينوس

3-سي تي ريه

4-سي تي شكم ولگن

5-سي تي گردن و سایر سی تی اسکن های ساده

سي تي اسكن هاي تخصصي

1-سي تي انتروگرافي

2-سي تي آنژيوهاي مغز وگردن

3- (سی تی آنژیوگرافی قلب )سي تي كرونر

تمامي ام آرآی هاي ساده واختصاصي

ام آر آي هاي ساده :

1-ام آرآي مغز

2-ام آرآي ستون فقرات

3-ام آر آي اندام ها

4-ام آر آي شكم ولگن و سایر ام آر آی های ساده 

ام آر آي هاي اختصاصي :

1-ام آر آنژيوگرافي

2-ام آر انتروگرافي

3-ام آر ونوگرافي

4-ام آر فيستولوگرافي

5-ام آرماموگرافي

فهرست سونوگرافي هايي كه در اين مركز انجام مي شود:

سونوگرافي هاي ساده:

1-سونوگرافي شكم ولگن

2- سونوگرافي تيروئيد

3- سونوگرافي حاملگي

4- سونوگرافي نسج نرم

5- سونوگرافي مغز

6- سونوگرافي BREAST

و سایر سونوگرافی های ساده 

سونوگرافيهاي اختصاصي:

1-داپلرهاي حاملگي

2-داپلر شريان ووريد اندام ها

3-داپلر كليه


 اين بخش در ضلع غربي طبقه منفي يك و روبروي كلينيك جنرال واقع شده است.

كتابچه آمادگي هاي مورد نياز قبل از اعمال تصويربرداري

شماره تماس : 1 - 82499650