قابل توجه مراجعین محترم :

ساعات ملاقات در بخش های بیمارستان :

  • بخش های عادی از ساعت 15 الی 17
  • بخش های ویژه (ICU-G/ICU-OH) از ساعت 16 الی 17