به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یکشنبه 7 خرداد ماه در سالن همایش این مرکز درمانی سمینار علمی آموزشی هدایت سبک زندگی به روش خود نظارتی با سخنرانی پروفسور هاله طالایی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

در این سمینار از بیماران و همراهان آنان و پرسنل بخش های مختلف برای حضور در این سمینار دعوت بعمل آمده بود که بصورت فعال حضور داشتند.

پروفسور هاله طالایی با تاکید بر مقوله سلامت محوری به مباحثی چون ارزیابی کامل و ریشه یابی از شخصیت فردی پرداخت تا افراد بتوانند با شناخت و آگاهی از خود تغییرات اساسی در سبک زندگی ایجاد کنند و زندگی با کیفیت تری را تجربه کنند.