به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنجشنبه 11 خرداد ماه کلاس آموزشی  " حرمت سقط جنین و جوانی جمعیت " با گروه هدف کلیه پرسنل درمانی، ادراری و پشتیبانی و مراجعین بیمارستان بهمن در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

دکتر بحرینی متخصص زنان و زایمان در این کلاس آموزشی به سخنرانی پرداخت و درباره حمایت از خانواده، اهمیت جوانی جمعیت، قوانین و مقررات ممنوعیت سقط جنین و ...  صحبت کرد.

دکتر بحرینی با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت راهکار های ذکر شده در این قانون را باز گو نمود و تاکید کرد خانواده اصلی ترین بنیاد جامعه و تاثیرگذارترین نهاد در فرزندآوری و جوانی جمعیت است. جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود و در پایان نقش کادر درمان را در ترویج فرزندآوری و جوانی جمعیت منحصر به فرد دانست.